Óvodánk „Kossuth Óvoda” elnevezésen lett közismert településünkön. Bár voltak más elnevezései, mint például: 2. sz. Napköziotthonos Óvoda, 1. sz. Óvodai Intézmény, jelenleg Monori Kossuth Lajos Óvoda.
1967. telén nagy változás következett be az Óvoda életében. A Kossuth Lajos utcára nyíló régi, két csoportos, öreg épületű, alacsony mennyezetű, kopott hajópadlós, udvari WC-s óvoda helyett épült egy új, 4 csoportos, tág, hatalmas ablakú, fényes parkettás, folyosóról fűthető cserépkályhás, belső WC-s, több mosdókagylóval ellátott csodálatos óvoda, amely nagy örömöt és boldogságot jelentett az akkori óvodásoknak és a dolgozóknak.
Ez a 4 csoportos épület 1967. december 5-én került átadásra.
Olyan gyorsan elrepültek az évek egymás után, az első óvodás gyermekek ma már érett felnőttek, saját gyermekeik is túl vannak az óvodás koron.
A megnyitás előtti napokban éjt nappallá téve dolgoztak az akkori alkalmazottak és családtagjaik, segítőkész szülők, hogy a december 5-i, hétfői napon az új Óvoda nyitott kapuin beléphessenek a gyerekek, és benépesítsék az óvodát. Büszkék voltak  mind a gyermekek, mind szüleik és az itt dolgozók, hogy Monoron a „mi óvodánk” volt az első olyan óvoda, amelyik új építésű volt.
Kezdetben az óvoda igazgatója Lelkes Béla bácsi volt, az óvoda vezetője pedig Kiss Józsefné Ibi néni, aki a vezetői feladatokat 25 éven keresztül látta el.
A 4 csoportos óvodában 6 óvónő 4 dajka és egy konyhás néni dolgozott.  A dadus nénik feladatai közé tartozott a takarítás, a cserépkályhák folyamatos fűtése, az udvar, járdák rendben tartása. Később bővült a létszám, és a fűtő végezte ezt a nehéz munkát. Később a kályhákkal való fűtést a központi fűtés váltotta fel.
1976-ban a szolgálati lakás megüresedése és átalakítása után 5 csoportra bővült az óvoda. A vezető óvónő szakfelügyelői munkája alatt óvodatitkár végezte az adminisztrációs munkát.
1992-ben vezetőváltás során Hajnal Béláné Erzsike lett óvodánk vezetője és 15 évig végezte ezt a sokrétű, nagy figyelmet, kitartást igénylő szép feladatot.
Sok továbbképzésnek, szakmai bemutatónak adott otthont óvodánk. Évek hosszú során számtalan főiskolai hallgató végezte gyakorlatát, hospitálását óvodánk falai között, megtapasztalva a gyermekekkel való együttlét, a pedagógiai munka örömét, szépségét.
Az óvodai ellátásra jelentkezők száma meghaladta a felvehető gyermekek számát, ezért  sok kisgyermeket kellett elutasítani helyhiány miatt. Városunk Önkormányzata ezért úgy döntött, hogy intézményünknél 3 csoporttal és a hozzájuk tartozó mellékhelyiségekkel, nevelői szobával, tornaszobával bővíti a meglévő 5 csoportos óvodánkat.
2000. szeptemberében nyitottuk meg az új épületszárnyat, így ma már óvodánk 8 csoportos óvodaként működik. 185 kisgyermeknek nyújt férőhelyet. 
Óvodánk nevelőinek régen is, és ma a legfontosabb nevelési célja, hogy óvodásainkban kialakítsuk, erősítsük, fejlesszük az alapvető emberi értékeket, mint a szeretet, megbecsülés, becsületesség, a mások iránti tisztelet, segítőkészség. Közösségünk ma is összetartó, jól együttműködő, együtt gondolkodó, egymást segítő kollektíva.

Jelmondatunk:

„Egység legyen a lényeges dolgokban,
Különbözőség a nem lényegesekben,
De mindig és mindenütt
A SZERETET szava
Legyen a döntő.”

(Szent Ágoston)