1. Védőnői Szolgálat

Tisztelt Szülők!

A 19/2009 (VI. 18.) EÜM rendelet értelmében az életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok helye a Védőnői Tanácsadó, melyet a területileg illetékes védőnő végez. A rendelet értelmében az orvosi és a védőnői szűrés nem végezhető el az óvodában. 
Ugyanakkor az Iskolások és Óvodások Egészségügyi Törzslapja a vizsgálatok, szűrővizsgálatok dokumentálására szolgál továbbra is, amelynek vezetése az óvodát ellátó védőnő feladata. Az egészségügyi dokumentáció vezetéséhez szükséges védőnői leleteket, szűrővizsgálati eredményeket meg kell őrizni. Szakorvosi vizsgálatok alkalmával a szülőktől, (törvényes képviselőtől) kérhetik ezeket a dokumentumokat.

Kérjük a szülőket, hogy mindenki a saját védőnőjének a fogadó óráján/tanácsadásán jelenjen meg gyermekével (a 3., 4., 5., 6.) születésnapja környékén.

A védőnő által elvégzendő szűrések évente:

 • Testmagasság, testtömeg, mellkörfogat mérése, a fejlődési és tápláltsági állapot értékelése, hazai standardok alapján.
 • A pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása.
 • Érzékszervek működésének vizsgálata, a szakmai irányelveknek megfelelően. (Hallás, látás vizsgálat.)
 • Beszédfejlődés vizsgálata.
 • Mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc rendellenességeire (tartáshiba, gerincferdülés). Vérnyomás mérése.

A rendelet kimondja, hogy a szülő kötelessége gyermekével az évenkénti szűrővizsgálatokon megjelenni.

Feladatunk még a tisztasági szűrés, melynek rendje nem változik. Kötelezően havonta, illetve serke, tetű előfordulása esetén történik. A kiszűrt gyermekek továbbra is a védőnő igazolásával jöhetnek vissza az óvodába. Igazolni 3 napot tudunk, ezért kérünk mindenkit, hogy ezt vegye figyelembe. (A tisztasági vizsgálat: haj, bőr, köröm, ruházat megfigyeléséből áll.) 
Beszoktatás megkezdésekor a gyermekek csak orvosi igazolással kezdhetik meg óvodai életüket.
A gyakrabban előforduló betegségek megelőzése és az egészséges gyermekek védelme érdekében kérjük, hogy kezdődő betegség gyanúja esetén azonnal keressék fel a gyermekorvost. Betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevinni az óvodába. A napközben megbetegedett gyermeket az óvónő értesítése után a szülő köteles elvinni az óvodából.

A Kossuth Lajos Óvodát ellátó védőnők:
Botos Anikó,
Sebestyén Magdolna. 
Fogadó óránk szerdán 8-10-ig tart. 
Védőnői Szolgálat központi telefonszáma: 06-29/777-370, 06-20/299-3802.
Tanácsadó címe: Dr. Gombos Matild Egészségház, 2200 Monor, Balassa Bálint utca 23.

Szükség esetén időpont egyeztethető a szűrővizsgálatokra ezeken a számokon, illetve körzeti védőnőjük telefonszámán lehetséges.

Kötelező védőoltás: betöltött 6. évben esedékes (DPT+IPV), gyermekorvosuk tanácsadási idejében. A kötelező védőoltások megléte feltétele az óvodai és iskolai felvételnek.

Az óvoda gyermekorvosa: Dr. Pálfi Zsuzsanna. Dr. Gombos Matild Egészségházban a 06-29/777-374-es telefonszámon elérhető a rendelési idejében.

Hétfő: 14.30-17.30 
Kedd: 11.00-14.00 
Szerda: 08.00-11.00 Tanácsadás: 11.00-13.00 
Csütörtök: 11.00-14.00 
Péntek: 08.00-11.00

 

 2. Egyházak

Református hittanfoglalkozás

Hetente lehetőségünk van az óvodákban is hittanórákat tartani, ahol játékos formában, közös énekléssel, bábozással, kézművességgel igyekszünk a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően továbbadni kerersztyén értékeinket. Abban a világban, ahol a család, az igazi értékek egyre inkább háttérbe szorulnak nagy lehetőség, hogy a gyerekekkel első szocializációs közösségeiben ilyen módon is foglalkozzunk. A hitoktatás nem kötött a kereszteléshez. Mindenkit szeretettel várunk kötetlen, játékos, érthető nyelven megfogalmazott alkalmainkra.
Időpont: Minden héten csütörtök reggel 730-815 -ig

Schallerné Éles Tímea
református lelkipásztor

Monor-Nagytemplomi
Református Gyülekezet
2200 Monor
Kálvin tér 1.
29/412-638

Katolikus hittanfoglalkozás

Amikor a kisgyermek óvodába érkezik, már vannak tapasztalatai, élményei, sőt meggyőződése is. Az erkölcsi élet alapjainak lerakása, a szocializálódás mind társadalmi, mind egyházi téren ekkor történik. A gyermek, mint egy szivacs, úgy szívja és építi be személyiségébe mindazt, amit maga körül lát, hall, tapasztal. Ha mindezeket figyelembe vesszük, kirajzolódik, hogy mennyire nem mindegy, milyen hatások érnek egy kisgyermeket, mi lesz az, amivel útnak indítjuk őt az életbe.
„A fiatalság olyan, mint az állandóan járó malom. Ha jó magot szórunk a garatba, jó liszt lesz belőle. De ha rosszat teszünk bele, rossz lesz a liszt is.” (Don Bosco). 
A kisgyermekeket megérinti az érzékszervei által gyűjtött tapasztalat. Igyekszünk, hogy minél „színesebbek” legyenek az óvodás hittanórák. A vezérfonal egy–egy Bibliai történet bemutatása, amit el is szoktunk játszani, ami elmélyíti bennük a tanultakat, ahogy belehelyezkednek a szereplők helyzeteibe. Ezekhez vannak szemléltetőanyagok is – tárgyak, filcfigurák, képek, színezők, – amiket kézbe vehetnek és megvizsgálhatnak, és az utóbbiakat haza is vihetik és otthon is elmesélhetik az új élményeket.
A történetek kapcsán megtanulunk pár éneket – gitár kísérettel,- amelyet mozgásokkal és mutogatással is ki lehet fejezni, amit nagyon szeretnek a gyerekek. 
A hitre nevelésben a következő nevelési célokat szeretnénk megvalósítani: Kapcsolatteremtés Istennel – az imádság által, Jézussal való megismerkedés, aki szereti az embert és a Mennyi Atyához vezeti, bekapcsolódás a közösségi életbe (vasárnapi gyermekalkalmakra is hívjuk a gyerekeket 9:30-tól a plébániára, és havonta tervezünk bábszínház előadást is. )
A Monori Kossuth Lajos óvodában péntek reggelenként 730-800 -ig szoktunk találkozni a tornaszobában. 
Nagy szeretettel várjuk továbbra is azokat, akik bekapcsolódtak a hittanoktatásba és az újonnan érdeklődőket is.

Csontos Judit és Kéri Zsolt hitoktatók

Evangélikus hittanfoglalkozás

Szeretettel köszöntünk minden érdeklődő szülőt és nagyszülőt!
Az óvodában lehetőség van heti egy alkalommal Evangélikus hitoktatásra. Mit is jelent ez? Természetesen a gyermekek életkorához igazodva játékosan sok énekkel bibliai történeteket tanulunk. Fontosnak tartjuk, hogy a mai világban maradandó értékeket adjunk át a gyerekeknek. Szeptembertől karácsonyig ószövetségi történekkel ismerkednek meg a gyerekek, utána Jézussal kapcsolatos történeteket tanítunk. A szülők láthatják mivel foglalkozunk mert minden alkalommal egyéni feladatlapokat készítenek a gyerekek amit haza is visznek.
Jó hangulatban, szeretetben sok gitáros éneket tanulva telnek az alkalmak.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a csoportba felekezeti hovatartozás nélkül!
Időpont: Minden héten kedd reggel 730-800 -ig
Ideje: 30 perc

Erős vár a mi Istenünk!

Selmecziné Fazekas Andrea
Óvónő, Hittantanár 

Selmeczi Lajos Péter
Lelkész

 

3. Úszás

 

4. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó)

2200 Monor, Deák Ferenc u. 12. útvonaltervezés
06-29-611-080
monor.nevelesitanacs@upcmail.hu

 • Logopédiai fejlesztés
  Minden héten kedd- és csütörtöki napokon 800-1200 az óvodában
  Végzi: Nagyné Bokor Eszter Logopédus
 • Képességfejlesztés
  Minden héten, csütörtökön 800-1200  pénteken 800-1000 , az óvodában
  Végzi: Geszti Judit fejlesztőpedagógus-gyógypedagógus,

  Minden héten, hétfőn és szerdán 1000-1200 az óvodában
  Végzi: Knulné Varga Hajnalka Óvodapedagógus-fejlesztőpedagógus

 

5. Kistérségi Családsegítő és Gyermekjólléti Szolgálat

2200 Monor, Dobó István u. 6.
06-29-411-037
monorcsal@monornet.hu

 

 6. Könyvárusítás

Kreatív ZID Könyv

A könyvek megrendelhetők, a kollekció havi rendszerességgel megújul
Kapcsolattartó: Komáromi Veronika
veranovum@gmail.com