Szeretettel köszöntjük Önöket Óvodánk honlapján!

Óvodánk 8 csoportos óvoda, Monor város központjához viszonylag közel helyezkedik el. Csoportszobáink jól felszereltek, tágas tornaszobánk a mindennapi mozgásnak, ünnepségeknek, előadásoknak ad helyet.

Fontos számunkra, hogy biztonságot nyújtó, szeretetteljes környezetben formáljuk a ránk bízott apróságokat, mindent megteszünk azért, hogy a gyermekek szeressenek óvodába járni, jól érezzék ott magukat, derűs légkörben teljenek mindennapjaik, fokozottan erősödjön biztonságérzetük, változatos tevékenységi formák biztosításával segítjük a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését.

Kiemelt gondot fordítunk arra, hogy minden egyes gyermek részesüljön olyan egyéni bánásmódban, amely segíti személyiségének teljes kibontakozását.

Tapasztal és szakképzett pedagógusaink, valamint az óvoda minden dolgozója elkötelezett az alapvető emberi értékek közvetítése, a magas színvonalú nevelés, óvodai szolgáltatás biztosítása iránt.

Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kulturált környezetre, gyermekeinkre. Minden óvodapedagógusunk más-más területen mutat az átlagostól eltérő, magasabb szintű pedagógiai tudást, felkészültséget, rátermettséget, nevelőtestületünk tagjai ötletekkel, javaslatokkal segítik egymás munkáját, emelik a szakmai munka színvonalát. Az egyes csoportok arculatát a gyermekek és az óvodapedagógusok egyénisége, érdeklődése, az adott csoport hagyományai formálják sajátossá.

Meggyőződésünk, hogy a családokkal közösen, szoros együttműködésben lehet igazán kiegyensúlyozott, boldog gyermeket nevelni. Nevelőtestületünk a szülőkkel együttműködve, élményekben gazdag gyermekkort kíván biztosítani óvodásainknak. Arra törekszünk, hogy a szülők elégedettek legyenek intézményünkben folyó nevelő-oktató munkával. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékony kommunikációt és szorgalmazzuk aktív részvételüket az óvoda életében. Köszönjük a segítséget, támogatást, amit a szülőktől, szponzorainktól kapunk.

Bízunk abban, hogy az óvodában eltöltött évek maradandó élményt nyújtanak gyermekek számára és a ránk bízott gyermekek nyugodt, barátságos légkörben, boldogan élik mindennapjaikat.

 

 „A jó óvoda az, ahol nyugalom van, de nem csend és fegyelem.
A jó óvoda az, ahol legfőbb érték minden gyerek kíváncsisága, kezdeményezése,
de főleg játéka, mint a nem tudatos tanulás folyamata.
A jó óvoda az, ahol a ráfigyelés, az odafigyelés, a gyermekeknek lehetőség, a felnőtteknek kötelesség…”  

/Hűvös Éva/

 

A Monori Kossuth Lajos Óvoda dolgozói nevében:

Trincsiné Márton Zsuzsanna      

óvodavezető